مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
DG001 -


CPU:Intel Xeon X3430
内 存:8GB
硬 盘:2*1T
带 宽 : 100M不限流量
流量:不限制
IP:1个
价格:739/月
DG002 -


CPU:Intel Xeon E3-1230 V3
内 存:16GB
硬 盘:2*1T-Raid1
带 宽 : 100M独享
流量:不限制
IP:1个
价格:1499/月
DG003 -


CPU:Intel Xeon E3-1230 V3
内 存:16GB
硬 盘:8*2T-Raid0/1/5/10
带 宽 : 100M独享
流量:不限制
IP:1个
价格:1999/月
DG004 -


CPU:2*Intel Xeon E5-2620 v2
内 存:32GB
硬 盘:4*1T- LSI Hardware-RAID 9271 - 0/1/5/10
带 宽 : 100M独享
流量:不限制
IP:1个
价格:3299/月
德国服务器-Allie -


CPU:Intel X3430
内 存:8GB
硬 盘:2*1T-Raid1
带 宽 : 100M独享
流量:不限制
IP:1个
价格:999/月
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.0.150) وارد شده است.